Výška úveru
1000 €
1 000 000 €
Doba splácania
1 rok
40 rokov
rokov
Úroková sadzba
0,01 %
6 %
%
Mesačná splátka
300
Preplatené úroky
300