Úroky stúpajú naprieč celým svetom

Úroky stúpajú naprieč celým svetom

K navyšovaniu základnej úrokovej sadzby počas predchádzajúcich mesiacov pristupovali centrálne banky na všetkých kontinentoch. Rast základnej úrokovej sadzby sa viditeľne premieta aj do zvyšovania úrokových sadzieb úverov na bývanie. Realitné trhy mnohých krajín tak čelia neodvratným zmenám.

Americká centrálna banka, predstavujúca najsilnejšiu svetovú banku, zahájila zvyšovanie základnej úrokovej sadzby v marci tohto roku. Odvtedy táto významná inštitúcia, známa pod názvom Federálny rezervný systém (FED), navýšila základnú úrokovú sadzbu päťkrát, celkovo o 2,75 %, na súčasnú úroveň 3,00 %.

Čo sa týka ďalších významných centrálnych bánk, Banka Anglicka (BoE) napríklad začala so zvyšovaním základnej úrokovej sadzby už v decembri minulého roku. Úrokovú sadzbu odvtedy zvýšila už sedemkrát. Celkovo tak v Anglicku sadzba vzrástla o 2,15 % na súčasných 2,25 %.

Kanada začala so zvyšovaním základnej úrokovej sadzby v marci tohto roku. Odvtedy ju Kanadská banka (BoC) dvihla päťkrát, celkovo o 3,00 %, na dnešnú úroveň 3,25 %.

Austrálska centrálna banka s názvom Rezervná banka Austrálie (RBoA) zahájila zvyšovanie základnej úrokovej sadzby v máji tohto roku. Piatimi etapami dvíhania jej výšky došlo k celkovému nárastu o 2,25 % na súčasných 2,35 %.

V prípade Čínskej ľudovej banky (PBoC) však mali posledné zmeny základnej úrokovej sadzby klesajúci charakter. Úroková sadzba sa v Číne totiž už od júla 2011 nepretržite klesá. Naposledy sa znížila v auguste tohto roku o 0,05 % na 3,65 %.

Japonsko aktuálne predstavuje krajinu s najnižšou úrokovou sadzbou na svete. Zmenu úrokov zaznamenalo naposledy v roku 2016, keď Banka Japonska (BoJ) znížila sadzbu o 0,10 % na – 0,10 %.

Druhú najnižšiu úrokovú sadzbou majú v súčasnosti v Bulharsku. Naposledy ju Bulharská národná banka (BNB) zmenila v roku 2016. Došlo vtedy k nepatrnému zníženiu o 0,01 % na 0,00 %.

Švajčiarska národná banka (SNB) zvýšila základnú úrokovú sadzbu v júni tohto roku o 0,50 % na – 0,25 % a následne aj v septembri o 0,75 % na súčasných 0,50 %. Švajčiarsko je tak momentálne krajinou s treťou najnižšou základnou úrokovou sadzbou.

Naopak, tretiu najvyššiu základnú úrokovú sadzbu na svete dnes registrujeme na Ukrajine. Od prvej polovice minulého roku ju Národná banka Ukrajiny (NBoU) navýšila sedemkrát. Celkovo tak na Ukrajine v uplynulom období vzrástla základná úroková sadzba o 19,00 % na aktuálnych 25,00 %.

Druhú najvyššiu základnú úrokovú sadzbu zaznamenávame vo Venezuele. Centrálna banka Venezuely (CBoV) od konca roku 2021 zvýšila úrokovú sadzbu už desaťkrát o 4,93 % na dnešnú hodnotu 57,63 %.

Najvyššiu základnú úrokovú sadzbu na svete majú v Argentíne. Centrálna banka Argentínskej republiky (CBoAR) od konca roku 2020 navýšila úrokovú sadzbu deväťkrát. Vzrástla tak až o 33,5 % na súčasnú šokujúcu výšku 69,50 %.

Základná úroková sadzba v prevažnej časti sveta nezadržateľne rastie. Slovenská republika sa s doterajšími dvoma fázami jej zvyšovania a aktuálnou hodnotou 1,25 % pritom nachádza ešte len na začiatku.

V dôsledku ďalšieho navyšovania základnej úrokovej sadzby očakávame tiež pokračujúci rast úrokových sadzieb hypotekárnych úverov, čo bude pravdepodobne viesť k sťaženiu kúpy nehnuteľnosti a poklesu dopytu na realitnom trhu.

Zaujíma vás, aká je aktuálna cena vašej nehnuteľnosti? Zistite si ju zadarmo. Pozorne sledujeme každú zmenu na realitnom trhu, a preto dokážeme určiť aktuálnu cenu vašej nehnuteľnosti aj pri súčasných výkyvoch ekonomiky.

Zaujíma vás, aká je aktuálna cena vašej nehnuteľnosti? Zistite si ju zadarmo. Pozorne sledujeme každú zmenu na realitnom trhu, a preto dokážeme určiť aktuálnu cenu vašej nehnuteľnosti aj pri súčasných výkyvoch ekonomiky.

Autor: redakcia

REALITA V REALITÁCH