EXTRA 10

Pracujeme, analyzujeme. Vyhodnocujeme, vylepšujeme. Neustála analýza realitného trhu a dát o našich predajoch v desiatkach miliónov eur nám ukazuje, čo funguje a čo nie. Vieme, ktoré prvky zásadne ovplyvňujú hodnotu nehnuteľností a zároveň kvalitu poskytovaných služieb. Vďaka tomu naši klienti získavajú služby, ktoré si vysoko cenia.

40000000

EUR v predaných
nehnuteľnostiach

7

Priemerné navýšenie
predajných cien

8000

Hodín ušetrených
našim klientom

1400

Vybavených
ciest na úrady

1500

Zrealizovaných
obhliadok
Náš Tím
OSOBNÝ PRÍSTUP
Sme tím, pre ktorý je ochota a osobný prístup základom budovania dôvery a nadštandardných vzťahov. Pre splnenie strategických zámerov si však osobný prístup vyžaduje spojenie s profesionalitou, precíznosťou a znalosťou rozhodujúcich faktorov ovplyvňujúcich hodnotu nehnuteľností. Naši klienti oceňujú tú správnu kombináciu odbornosti a ľudského prístupu.
Nehnuteľnosti
ATTRACTIVITY BOOST
Tento systém sme vyvinuli spolu s interiérovými dizajnérmi a marketingovými špecialistami. Vďaka nemu nájdeme a vyzdvihneme svetlé stránky každej nehnuteľnosti. Takto dvíhame trhovú hodnotu nehnuteľností našich klientov na maximum a dosahujeme najlepšie možné výsledky.
Nehnuteľnosti
MARKET CHECK
Systém Market Check sme vytvorili za účelom stanovenia objektívnych predajných cien. Na základe konkrétnych kritérií, indikátorov a vstupných dát vyhodnotí všetky faktory, ktoré hodnotu nehnuteľností ovplyvňujú. Výsledkom sú objektívne a presné cenové analýzy.
Nehnuteľnosti
CRE ANALÝZA
Komplexne spracovaná analýza cieľov a potrieb našich klientov je nevyhnutným predpokladom pre dosahovanie najlepších možných výsledkov. Je jedným z rozhodujúcich prvkov spokojnosti našich klientov.
Nehnuteľnosti
MARKETING MIX MODEL
Zámerom našich podmanivých prezentácií a sledovaných kampaní je maximálne využitie potenciálu realitného trhu. Správna emócia, načasovanie, zacielenie a tiež správny výber marketingového nástroja. To sú najdôležitejšie faktory, ktoré vyhodnocujeme. Milujeme, keď sú naši klienti milo prekvapení, aký efekt im naše marketingové taktiky priniesli.
Nehnuteľnosti
STRATEGICKÝ MANAŽMENT
Výborné predajné výsledky sú odrazom nášho manažmentu predaja. Nie okolnosti, ani prostredie. Ale správne nastavená obchodná stratégia, výborné obchodnícke zručnosti a znalosť realitného prostredia. To sú faktory, vďaka ktorým získavame z predaja maximum. Úspešnosť stratégie vyhodnocujeme v pravidelných intervaloch.
Nehnuteľnosti
PRINCÍP 2D
Dôvera a diskrétnosť. Úspešný obchod vždy stojí na vzájomnej dôvere. Klient jednoducho musí vedieť všetko a v každej situácii si zaslúži naše pozorné načúvanie. Čo si však vzájomne povieme, zostáva tajomstvom. Naši klienti oceňujú, že si vzájomne rozumieme nie len po obchodnej, ale aj po ľudskej stránke.
Nehnuteľnosti
MANAŽMENT KOOPERÁCIE
Analýza informácií z praxe poukázala na výborné výsledky kooperačných vzťahov. Cieľom manažmentu je posúdenie kooperačných zámerov v trhových podmienkach za účelom zvýšenia efektivity predaja. Neustále hľadáme nové možnosti spolupráce a podporujeme inšpiratívne lokálne značky. 
Nehnuteľnosti
LEGAL CHECK
Je dôležité rozumieť všetkým rizikám, ktoré môžu mať vplyv na úspešné ukončenie každého obchodu. Realitný obchod si vyžaduje vnímanie v súvislostiach, efektívne pravidlá kontroly a opatrenia pre zvýšenie transparentnosti a bezpečnosti. Jednotlivé fázy celého procesu podliehajú koordinovanej kontrole právnikov špecializujúcich sa na realitného právo.
Nehnuteľnosti
JEDEN ŠPECIALISTA
Základným predpokladom dosiahnutia maximálnych výsledkov je nastavenie komplexnej a efektívnej stratégie predaja jedným špecialistom. Ten po celú dobu predaja vykonáva dohľad, koordinuje všetky nastavené procesy a eliminuje faktory vplývajúce na zníženie hodnoty nehnuteľnosti.
Zobraziť všetky recenzie

Našimi klientmi sú rodičia, podnikatelia, manažéri, športovci, zamestnanci, cestovatelia a mnohí ďalší. Naši klienti sú takí, ako vy. A toto o nás napísali.

ZOBRAZIŤ RECENZIE

Novinky zo sveta realít
Súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov pre marketingové účely.